Sponsorzy

Miasto Tarnów

  • “Organizacja wydarzeń sportowych na terenie miasta Tarnowa o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności w wymiarze sportu amatorskiego-masowego.”
  • “Sportowe talenty” – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa.”

Autoryzowany Zakład Usługowo-Handlowy

33-100 Tarnów
ul. Graniczna 8A

FIRMA MAT BUD TARNÓW ROBERT WÓJCIK I LESZEK CURYŁO SPÓŁKA JAWNA

Partnerzy

OYAMA Polska Federacja Karate​

Miasto Tarnów​

Projekt: Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.
Projekt: “Sportowe talenty” – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa – ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.​

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW w Tarnowie

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakładowy Klub Sportowy Unia Tarnów

Exlibris-Printy. Waldemar Bianche

TEMI - Galicyjski Tygodnik Informacyjny

Telewizja Tarnowska.tv

Telewizja TVW

IMPREX® Spółka Cywilna

Projekt WZRASTAM

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z Tarnowskim Klubem Sportowym Oyama Karate realizuje projekt socjalny pn. „ W Z R A S T A M“:

Wierzę w siebie,

Zdrowieję,

Rozwijam się,

Aktywizuję siebie,

Spełniam swoje marzenia,

Toleruję,

Angażuję się,

Modelowo zachowuję się.

    Zapisy prowadzą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
– Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Goslara 5, tel. 14 6 88 20 51 lub 55.

www.siodemka.tarnow.pl/galeria,

www.mops.tarnow.pl/znowu-wzrastam


www.tarnow.pl/