OYAMA KARATE w Tarnowie

    Nasz klub został założony w 1994 roku przez grupę instruktorów i entuzjastów sztuk walki. Jesteśmy klubem licencjonowanym przez OYAMA Polską Federację Karate oraz Polski Związek Karate z ponad 25 letnią tradycją nauczania karate w Tarnowie. Ćwiczymy w małych grupach z dziećmi przedszkolnymi, dziećmi w wieku szkolny, młodzieżą i dorosłymi.

OYAMA KARATE TO ZDROWIE, BEZPIECZENSTWO I SATYSFAKCJA.

Jeśli chcesz:

TRENUJ OYAMA KARATE!

Zapraszamy i zachęcamy dziewczyny. Treningi pozwolą Wam ukształtować ładna sylwetkę, poczuć się bezpieczniejszymi
i odnosić sukcesy sportowe!

“W zapobieganiu i leczeniu skoliozy (która jest wada wtórna, a nie genetyczna) wyjątkowo skuteczne jest karate, dlatego w każdej szkole podstawowej, koniecznie w klasach I – V – bowiem tak wcześnie zaczynają się skoliozy – polowa czasu na lekcjach WF powinna być przeznaczona właśnie na karate. Niestety, wielu rodziców i nauczycieli tego nie rozumie, karate kojarzy im się z waleniem dłonią w deskę, a to przecież jest inaczej, karate jest sztuką ćwiczeń, stylem życia i to należy akcentować.”

opinia prof. Tomasza Karskiego
(wybitnego ortopedy, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii
i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie)

OYAMA KARATE Tarnów jest członkiem :​

OYAMA Polskiej Federacji Karate

OYAMA International Karate Federation

Polskiej Federacji Karate

World Kanreikai Karate

Polskiego Związku Karate

Sukcesy

          „ Rywalizacja sportowa uczy poszanowania dla przeciwnika, pozwala zrozumieć sens zwycięstwa i porażek. Wynik sportowy to najważniejszy element rywalizacji sportowej, ale nie jedyny. To tu zdobywa się bezcenne doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne. Spotkanie tak licznej grupy pasjonatów karate sprzyja nawiązywaniu przyjaźni które nie przemijają…. Trenujący karate poznają… i pokonują… własne słabości, stają się odporniejsi na przeciwności losu.
Walka jest nierozerwalnie związana z karate. Jest sprawdzianem nie tylko przygotowania technicznego i motorycznego walczących. To próba charakteru, poświęcenia, odwagi i odporności psychicznej. Każdy kto chce doskonalić się w tej sztuce staje w końcu przed taką próbą …”Kadra instruktorska

Kontakt

Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065184
NIP: 873-12-11-856    REGON: 850357043

Siedziba i adres:
Tarnowski Klub Sportowy OYAMA KARATE
ul. Traugutta 5a33-101 Tarnów

e-mail: oyama.tarnow@wp.pl                         telefony: 604-115-877, 668-468-574
www.facebook.com/oyama.tarnow

Adres do korespondencji:

Dariusz Hachaj
ul. Zgody 86, 33-100 Tarnów
e-mail: darhac@wp.pl                  telefon: /+48/ 604-115-877

Składki, opłaty, konta klubowe

Zarządzenie
Tarnowskiego Klubu Sportowego OYAMA KARATE
z dnia 28.08.2023r. w sprawie składek członkowskich i innych opłat w sezonie 2023/2024

 1. Składka członkowska, płatna jest w miesięcznych ratach po 90 zł/ od osoby (za wyjątkiem września i lutego, kiedy rata będzie wynosił 45 zł/od osoby, ze względu na późniejsze rozpoczęcie zajęć i przerwę w czasie ferii zimowych)
 2. W przypadku uczestniczenia w treningach członków najbliższej rodziny (brat, siostra, rodzic, opiekun prawny), miesięczna składka członkowska wynosi: dla drugiej osoby 50 zł. dla trzeciej osoby 40 zł. dla czwartej osoby 30 zł. dla piątej osoby 20 zł – kolejne wstęp wolny !
 3. Przy jednorazowej wpłacie za cały rok szkolny 2023/2024 składka wynosi: 700 zł. od osoby  (wpłacając comiesięcznie kwota wyniesie: 810 zł. za rok.)
 4. Składka członkowska jak i jej miesięczne raty, są stałe. Uwzględniają… wszystkie święta oraz dni wolne od pracy / nauki (w tym m.in. „zielone szkoły” czy rekolekcje). To znaczy, że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 5 czy 8 treningów należy zapłacić taką samą składkę członkowską, podzieloną na miesięczne raty.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki.
 6. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, członek klubu jest zobowiązany do zapłacenia pełnej raty miesięcznej składki, niezależnie od przyczyny nieobecności i ilości opuszczonych zajęć. Żadne samowolne odliczenia nie będą… honorowane.
 7. Nieobecnością na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Miesięczne raty składki członkowskiej, należy wpłacać do 15 dnia danego miesiąca.
 9. Wpłaty można dokonywać u instruktora prowadzącego zajęcia ( za potwierdzeniem) lub na konto klubu o numerze:
   29 2030 0045 1110 0000 0309 2040 lub 50 1020 5558 1111 1339 0510 0016
  przy pomocy przelewów bankowych.
 10. Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe, na przelewach bankowych prosimy o podawanie w treści: imienia i nazwiska ćwiczącego, miejsca zamieszkania oraz następującego opisu: Składka członkowska, rata za …….. (tu podać dany miesiąc i rok)
  Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań !
  Przykład: Andrzej NOWAK, ul. Krakowska 2/3, Tarnów, Składka członkowska, rata za miesiąc: marzec 2023r.
 11. Dowód wpłaty miesięcznej raty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.
 12. Coroczną, jednorazową składkę na rzecz OYAMA Polskiej Federacji Karate w wysokości 20 zł, należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Federacji i Klubu  najpóźniej do końca października 2023 r. Na tej podstawie, członkowie klubu otrzymają legitymację członkowska i zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie szkoleniowe KYU należy wpłacać w dniu egzaminu odliczoną gotówka na ręcę instruktora.
 14. Wysokości opłat egzaminacyjnych ustala corocznie Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate.

Zarząd
Tarnowskiego Klubu Sportowego Oyama Karate

Władze Klubu

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SZKOLENIOWO-SPORTOWA

Nasi mistrzowie i uczniowie od 4 kyu

 1. Dariusz Hachaj, 4 DAN
 2. Marek Galas, 3 DAN
 3. Jarosław Kaliciński, 2 DAN
 4. Mariusz Liszka, 2 DAN
 5. Robert Wlazł‚o, 2 DAN
 6. Marcin Karlikowski, 2 DAN
 7. Tomasz Pasecki, 1 DAN
 8. Tomasz Stachura, 1 DAN
 9. Bogdan Michoń„ski, 1 DAN
 10. Paweł‚ Wierzbicki, 1 kyu
 11. Dawid Ból, 1 kyu
 12. Dawid Sroka, 1 kyu
 13. Bogumił Jedynak, 1 kyu
 14. Szymon Liszka, 1 kyu
 15. Janusz Żak, 2 kyu
 16. Elżbieta Baran, 2 kyu
 17. Jakub Kamiń„ski , 2 kyu
 18. Jakub Wnę™k, 2 kyu
 19. Przemysław Hachaj, 3 kyu
 20. Miłosz Lipiń„ski, 3 kyu
 21. Grzegorz Nowak, 3 kyu
 22. Maciej Lekki, 3 kyu
 23. Mariusz Nestor, 4 kyu
 24. Małgorzata Szot, 4 kyu
 25. Marcin Bą…k, 4 kyu
 26. Katarzyna Smoleń„, 4 kyu
 27. Anna Gurbisz, 4 kyu
 28. Adam Barczyk, 4 kyu
 29. Monika Chruś›ciel, 4 kyu
 30. Marcin Kamiń„ski, 4 kyu
 31. Norbert Curył‚o, 4 kyu
 32. Kiriłł‚ Padł‚o, 4 kyu
 33. Konrad Podstawski, 4 kyu
 34. Grzegorz Jurczak, 4 kyu
 35. Damian Stefań„ski, 4 kyu
 36. Martyna Tomulik, 4 kyu
 37. Michał Kasperek, 4 kyu
 38. Tomasz Zdeb, 4 kyu
 39. Piotr Pikul, 4 kyu
 40. Jakub Stachura, 4 kyu
 41. Mateusz Boryczka , 4 kyu
 42. Marcin Jaszczur, 4 kyu
 43. Kacper Wnęk, 4  kyu
 44. Magdalena Stec, 4 kyu

Przysięga DOJO

 1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.
 2. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
 3. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.
 4. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo.

                                                         OSU !

Egzaminy

1. Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału – zgodnie z wymaganiami szkoleniowymi i egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate w dwóch sesjach: zimowej  i letniej.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
– posiadanie aktualnej karty członkowskiej OYAMA PFK,
– okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym przypada egzamin.
– posiadanie opłaconych rat składki rocznej za poprzednie miesiące,
– złożenia “Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,
– wpłacenie odliczoną gotówką składki za udział w egzaminie na ręce instruktora.

3. W całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:
Od 10 kyu do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie – 100 zł.
4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior – 120 zł.
3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior – 140 zł.
2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior – 160 zł.
1 kyu (ukończone 16 lat) – 240 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawki).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w treningu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej “Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w OYAMA Polskiej Federacji Karate, zwanej dalej “Związkiem”.

2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich członków, osoby należące do zrzeszonej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć Oyama Karate, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

II. Warunki przyję™cia na treningi

§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zaję™ciach rekreacyjnych lub sportowych Oyama Karate, zwanych dalej “treningami”, zgł‚asza organizatorowi zajęć‡, zwanym dalej “organizatorem” chęć‡ swojego udział‚ w treningach okreś›lonej grupy.

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej “kandydatem” zostaje zapisany na listę™ kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu czł‚onkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów Oyama Karate.

§ 5

Na pierwszych zaję™ciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzą…cego treningi zwanego dalej “instruktorem” o treś›ci Regulaminu, o organizacji zajęć‡, oraz o prawach i obowią…zkach uczestnika treningów. Zostaje szczegół‚owo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowią…zują…cymi na treningach Oyama karate oraz o przysł‚ugują…cych mu prawach i obowią…zkach, okreś›lonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Związku oraz organizatora. Otrzymuje do wypeł‚nienia deklarację™ czł‚onkowską organizatora oraz deklarację™ Zwią…zku.

1. Statut, regulaminy i zarzą…dzenia organizatora oraz Zwią…zku są… dostą™pne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzą…cego treningi, w siedzibie organizatora oraz w Biurze Zarzą…du Zwią…zku, w godzinach ich dział‚alnoś›ci.

§ 6

Kandydat składa deklaracje członkowskie organizatora i Związku, zwanymi dalej “deklaracjami” bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

1. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisanie przez kandydata.

2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.

3. Do deklaracji organizatora zajęć musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.

4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem organizatora lub instruktora, roczną składkę uczestnika zajęć na rzecz Związku zwaną dalej “składką”.

5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Oyama Karate dołącza kartę zdrowia sportowca lub orzeczenie medyczne wydane przez lekarza sportowego, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczające go do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.

6. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca w przychodni medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Związku na wniosek organizatora, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia pełnej składki w danym roku szkoleniowym.

§ 7

Kandydat zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3, §4, §5, §6, oraz §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu.

§ 8

Uczestnik treningów zwany dalej “uczestnikiem” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia Związek od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

§ 9

Uczestnik powinien byc dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek /opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora.

III. Strój treningowy i ochraniacze

§ 11

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-gi), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 12

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń – “karate-gi”, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 13

1. Na karate-gi mogą być naszyte tylko dwa emblematy:
a. Na lewej piersi znak graficzny karate Oyama (Wyraz “Poland” pisany duĹźymi drukowanymi literami, a pod nim dwa hieroglify japońskie o brzmieniu “Oyama”),
b. Na lewym ramieniu emblemat OYAMA International Karate Federation (symbol graficzny ilustrujący kształt góry w kolorze czerwonym na niebieskim tle /dla posiadaczy stopni uczniowskich/ lub na czarnym tle /dla posiadaczy stopni mistrzowskich/, z białym ostrym szczytem ilustrującym ośnieĹźenie. Płaszczyzna góry poprzecinana jest ostrymi elementami zwężającymi się od szczytu do lewej krawędzi góry; poniĹźej szczytu łączy się z tłem. Wewnątrz znaku, na jego tle, opisany jest na okręgu napis w białym kolorze: International Karate Federation. U podstawy góry znajduje się słowo OYAMA napisane innym krojem pisma).

2. Wszelkie inne znaki są niedozwolone.

3. Emblematy, o których mowa w ust.1 a i b tego paragrafu, są zastrzeĹźonymi znakami towarowymi.

§ 14

1. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.

2. Oficjalny wykaz stopni i pasów oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne, znajdują się w ogólnodostępnym Informatorze Oyama Karate, będącym załącznikiem tego Regulaminu.

§ 15

Noszenie na treningu biĹźuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§ 16

Uczestnik treningów na grupach średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i uĹźywania w czasie treningów.

§ 17

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn – ochraniacz na genitalia czyli “suspensorium”, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową czyli “hogo”.

§ 18

Uczestnicy treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, którzy ukończyli 14 lat, są zobowiązani do zaopatrzenia się w dwa rodzaje drewnianej broni oraz jej posiadania i uĹźywania w czasie treningów:
a. bo (kija)
b. tonfy (dwóch pałek z trzonkiem)

IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

§ 19

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się to tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej “sparingiem”.

§ 20

KaĹźdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§ 21

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

§ 22

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średnio-zaawansowanej, zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 14 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 23

1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrań komplet ochraniaczy.

2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.

3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.

4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość- pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§ 24

1. Warunkiem przystąpienia do sparingów, uczestnika treningu który ukończył 14 lat, jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowie.

2. Uczestnik treningu grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.

3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.

4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.

§ 25

KaĹźdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, moĹźe odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

§ 26

KaĹźdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych moĹźe w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

§ 27

1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

V. Etykieta Dojo

§ 28

1. Etykieta “Dojo” (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.

2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.

3. Wejście do Dojo – to nie tylko wejście do budynku, ale takĹźe wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.

4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, ( nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)

5. Następnie naleĹźy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem “Osu” , przyjmując pozycję zasadniczą “fudo-dachi”.

6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy ( uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista róĹźnicy wieku między uczestnikami).

8. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.

9. Na komendę “seiza” (usiądĹşcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.

10. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń (“Sempai”), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.

11. Na komendę “Mokuso” uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę “Mokuso-yame” uczestnicy otwierają oczy. Następnie instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy prowadzący ceremonię podaje komendę: “Shihan, Sensei lub Sempai- ni- rei” (ukłon dla instruktora z uĹźyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem “Osu” !

12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.

13. Osoba spóĹşniona, po wejściu na salę, siada w pozycji “seiza” i czeka na decyzję instruktora. Siadać naleĹźy twarzą do ściany przy wejściu.

14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.

15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyĹź, nosi tytuł “Shihan” (mistrz), od 1 do 4 dana “Sensei” (nauczyciel). Do posiadacza wyĹźszego stopnia uczniowskiego naleĹźy zwracać się per “Sempai “.

16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia naleĹźy stać w pozycji zasadniczej (“fudo-dachi”). Przed i po kaĹźdej rozmowie naleĹźy ukłonić się z uĹźyciem słowa “Osu”!

17. Przed i po kaĹźdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, naleĹźy ukłonić się partnerowi.

18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.

19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.

20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.

21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zaĹźywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

§ 29

VI. Przysięga Dojo

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.

2. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.

4. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo, OSU !

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku.

2. Regulamin wchodzi w Ĺźycie w dniu jego uchwalenia.